Jysk gårdmandsdatter og skribent

Hun har i de over 30 år leveret langt over 100 fortællinger til bladet … K. Pl.s noveller var god folkelig fortællekunst med et indslag af psykologisk præcision, som måske ellers ikke er typisk for genren. Foruden de faste leverancer til ”Hus og Hjem” fik hun optaget sine noveller i praktisk talt alle større ugeblade udgivne i Danmark i det sidste kvarte århundrede. Selv anslog K.Pl. at hun havde skrevet over 1000 fortællinger, deraf adskillige til oplæsning i radioen.

Jeg mente vagt at kende navnet Karen Plovgaard, forfatter til pigebogen Sanne, fra gamle tiders ugebladsnoveller, og jo da, det er den samme.

Uden at forfalde til nogen speciel ”barnlig tone” anvendte hun i sine børnebøger en særpræget klar og mundret udtryksform, som med omhu var bygget op på et forenklet ordvalg, hvorved hun også havde de ikke få læseretarderede i tanke. – I det hele taget betragtede hun dette at skrive for børn som mere krævende og forpligtende end at skrive for voksne.

Fra G. Scherz: Jysk gårdmandsdatter og skribent, Karen Plovgaard (1887 – 1966). Arne Frost-Hansens Forlag, 1967.

Et stille hurra for det danske biblioteksvæsen.

Kamikpige

DSCN3877Jeg var nu elleve år og var kamik-pige hjemme. Det var mit arbejde at holde vore kamikker i orden, og det er slet ikke så nemt. Den, der har prøvet det, ved, at det er noget, der tager tid, fordi det skal gøres meget nøjagtigt.

Først skal den skindstrømpe, som er inderst i kamikken, tages ud og krænges, så dens lodne side kan luftes og tørres. Dernæst skal strået, som ligger i bunden af støvlen, smides bort, og så skal selv støvlen sæbevaskes og luftes. Derefter skal skindstrømpen repareres, hvis den er i stykker, og så kommer turen til selve kamikken. Sålerne er altid kommet ud af form, når de har været våde, og de skal strækkes over et apparat, som kaldes en ”kang-miut-stok”. Dens øverste ende er af jern eller stål, og hen over dette jern gnider og strækker man nu sålen, indtil den bliver smidig og blød, som da den var ny. Så putter man frisk hø ned i bunden af kamikken, skindstrømpen bringes på plads – og arbejdet er gjort.

Fra:  Sanne, fortælling fra Nordgrønland, som er første del af en pigebogsserie af Karen Plovgaard. GEC Gads Forlag, 1959. Mit foto: Ilulissat, 2009