Regler

Ruls befor

 I must not harm my sarlf vesebole

I must not scratch my skin of

my hands

I must cut my saef on my arms

and hads

 

 I ma harm my sarlf hiden

 I ma scratch my thars and nis

 I ma cut the poms of my hands,

bely, thars and unter nish my fit

 

I must not kel my salf

 

I ma harm my salf slov

I ma tace no more than 25 aspirin

I ma tace no more than 30 vartemin

pils

 

I must not tarl

 

 

Ruls now:

 I have to loke gode

I must not et to mots

I have to tren everi day, edig

rone 5 km ore ride bicycl 15 km

 

I have to have the ret apaetmend

et has to loce relagst

et has to be a combinesen

betvin desarn secent hand

ther has to be clin

ther sjot be clint 2 tarmsaweek

 

I have to have the rat boyfrent

he has to have a hare etjoketsen

he has to have a good corier

he has to love me

 

I have to have a gode corier

et has to loce godt on paper

et has to be indsered

Hvad sker der, er dette et nyt sprog?

Ja. Det er efter bedste evne citeret fra værket Ruls befor / ruls now, som er et billede i brodergarn på lærred af kunstneren Gudrun Hasle.  Den ordblinde Gudrun Hasle beskriver kravene til en person, som skærer i sig selv, og til en person som ikke gør det. Stærke sager!

Set og kan ses indtil 16. december på udstillingen Modsmerter på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Haikukunst

Forplantningsæske

Journalistmentalitet

Fantomnydelse

Det eneste jeg uden videre kan huske om haikudigte er, at de består af tre linjer med 5 – 7 – 5 stavelser. Ligesom ovenstående, som er fra 1000 haikuer, trykt i 10 unikahæfter og del af udstillingen Yummy Rooms for Robespierre, installationsværk af billedkunstneren Jørgen Michaelsen på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

I museets introduktion til udstillingen står der, at udstillingen ”udfolder et kritisk-æstetisk rum. Både kalkulerede forbindelser og spændinger mellem den overordnede totalitet og de forskellige komponenter, der også hver især har mere eller mindre selvstændig status. Beskueren vil på denne måde kunne finde former, figurer og betydningsmønstre, der aftegner sig i dynamiske vekselvirkninger mellem lyd, tekst, objekter og billeder. Beskueren udfordres herved til at foretage et omfattende aflæsnings- og fortolkningsarbejde mellem de tekstuelle og de æstetiske virkemidler, hvilket netop er en afgørende pointe”.

Jeg bider gerne på gåder og skjulte mønstre, men måtte give fortabt i dette aflæsnings- og fortolkningsarbejde og fortabte mig i stedet i sære ord, som ovenfor, og sære ordsammensætninger. Som denne:

Delfinvehikel

Strubegas

og gelænder

Bemærket

bersærk

Udstillingen kan ses indtil 16. december.